ติดต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

02-160-1183

02-160-1184

ที่ตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เลขที่ 1 อาคาร 37 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10300


College of Innovation and Management
Heamwadeephithak building (37)
No.1 U-thongnok street , Dusit,Bangkok 10300

แผนที่สวนสุนันทา

เบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

06. 2017